Afscheidsfotograaf

Op de woensdag 4 november 2020 (de eerste woensdag na Allerzielen) vond de 13e editie van Licht op Herinnering plaats. Vanwege de corona-maatregelen was het dit jaar niet mogelijk dit fysiek bij crematorium en begraafplaats Heidehof te houden.
Vandaar dat er werd gekozen voor een digitale bijeenkomst welke was te bekijken op RTV Apeldoorn en via de website van Licht op Herinnering.

Licht op Herinnering afscheidsfotograaf

Ook afscheidsfotograaf Servaas Raedts werd in beeld gebracht. Bekijk hieronder dat fragment terug.

Meer over Licht op Herinnering

‘Licht op Herinnering’ is ontstaan vanuit ‘Allerzielen Alom’, een landelijk initiatief van Ida van der Lee. De gedachte is om de begraafplaats om te toveren voor een plek voor de levenden waar de doden voelbaar aanwezig zijn. Niet enkel de nabestaanden van mensen die begraven of uitgestrooid zijn op de begraafplaats zijn welkom maar iedereen is welkom om overledenen te herinneren en te herdenken.

Apeldoorns initiatief

Vanuit dit landelijke project hebben Maria de Greef, Grietje Vermeer, Mirjam Jansen en Alinde Vrolijk een lokaal Apeldoorns initiatief opgezet in 2010. Met uitzondering van 2014 is elk jaar op Begraafplaats Soerenseweg dit herinneringsmoment gehouden tot het moment dat Begraafplaats Heidehof in 2019 voor het eerst de locatie werd waar de avond werd georganiseerd. In 2020 konden door alle Corona beperkingen geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden en werd er met hulp van RTV Apeldoorn een online herinneringsavond gehouden.

Afscheidsfotograaf Servaas over zijn bijdrage

“Toen ik werd gevraagd mee te werken aan de online editie van Licht op Herinnering in 2020 heb ik geen moment getwijfeld. Ik vind het erg mooi en belangrijk dat er ruimte is om geliefden te herdeken en te herinneren”.

Uitvaartfotograaf Afscheidsfotograaf

“Door mijn verhaal te doen en te laten zien wat een afscheidsfotograaf te bieden heeft hoop ik dat er meer mensen kiezen een afscheidsfotograaf. Juist om achteraf met elkaar de beelden te zien en met elkaar het afscheid te herinneren”.

De Afscheidsfotograaf .nl is een handelsnaam van Servaas Raedts Fotografie en is ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 6667607.